در حال نمایش 3 نتیجه

کابل جوش 50 × 1 افشان اردستان مغزی مس قیمت متری

قیمت اصلی ۴۳۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۲۸.۴۰۰ تومان است.

کابل جوش 35 × 1 افشان اردستان مغزی مس قیمت متری

قیمت اصلی ۳۳۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۲۶.۴۰۰ تومان است.

کابل جوش 25 × 1 افشان اردستان مغزی مس قیمت متری

قیمت اصلی ۲۳۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۲۵.۴۰۰ تومان است.