نمایش 1–12 از 21 نتیجه

کابل زوجی فویل دار 0.6 × 2 × 6 سیم و کابل مشهد قیمت متری

قیمت اصلی ۳۹.۵۳۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۶.۵۳۰ تومان است.
  • استاندارد شرکت مخابرات ایران
  • VDE 0815,ASTMD 4565 – (TCI)
  • ولتاژ کار 200 ولت

کابل زوجی فویل دار 0.6 × 2 × 10 سیم و کابل مشهد قیمت متری

قیمت اصلی ۶۱.۱۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۶.۳۸۵ تومان است.
  • استاندارد شرکت مخابرات ایران
  • VDE 0815,ASTMD 4565 – (TCI)
  • ولتاژ کار 200 ولت

کابل افشان 4 × 4 سیم و کابل مشهد قیمت متری

قیمت اصلی ۱۳۸.۱۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۷.۶۴۹ تومان است.

کابل افشان 4 × 3 سیم و کابل مشهد قیمت متری

قیمت اصلی ۱۰۵.۶۴۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۷.۶۰۸ تومان است.

کابل افشان 2.5 × 3 سیم و کابل مشهد قیمت متری

قیمت اصلی ۶۷.۷۳۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۲.۵۸۰ تومان است.

کابل افشان 1.5 × 4 سیم و کابل مشهد قیمت متری

قیمت اصلی ۵۴.۵۲۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۰.۳۶۹ تومان است.

کابل افشان 1.5 × 3 سیم و کابل مشهد قیمت متری

قیمت اصلی ۴۲.۵۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۹.۳۱۲ تومان است.

کابل افشان 2.5 × 2 سیم و کابل مشهد قیمت متری

قیمت اصلی ۶۷.۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۳.۹۹۵ تومان است.

کابل افشان 1 × 2 سیم و کابل مشهد قیمت متری

قیمت اصلی ۲۱.۶۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰.۰۵۵ تومان است.

کابل افشان 1.5 × 2 سیم و کابل مشهد قیمت متری

قیمت اصلی ۳۰.۱۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۷.۷۵۲ تومان است.

کابل افشان 2.5 × 4 سیم و کابل مشهد قیمت متری

قیمت اصلی ۸۶.۳۴۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۹.۷۷۹ تومان است.

کابل افشان10 × 4 سیم و کابل مشهد قیمت متری

قیمت اصلی ۳۳۰.۴۲۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۰۵.۲۸۸ تومان است.