نمایش 1–12 از 45 نتیجه

کابل 1.5 × 5 کولری پارسان کابل

قیمت اصلی ۵۵.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۳.۵۵۰ تومان است.

کابل 1 × 5 کولری پارسان کابل

قیمت اصلی ۴۳۳.۳۱۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۷.۰۰۰ تومان است.

کابل 1.5 × 4 کولری پارسان کابل

قیمت اصلی ۴۲.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱.۱۶۰ تومان است.

کابل 1 × 4 کولری پارسان کابل

قیمت اصلی ۲۹.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۸.۴۲۰ تومان است.

کابل زوجی فویل دار 0.6 × 2 × 10 پارسان کابل

قیمت اصلی ۵۴.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۲.۹۲۰ تومان است.
 • استاندارد شرکت مخابرات ایران
 • VDE 0815,ASTMD 4565 – (TCI)
 • ولتاژ کار 200 ولت

کابل زوجی فویل دار 0.6 × 2 × 6 پارسان کابل

قیمت اصلی ۳۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۹.۴۰۰ تومان است.
 • استاندارد شرکت مخابرات ایران
 • VDE 0815,ASTMD 4565 – (TCI)
 • ولتاژ کار 200 ولت

کابل زوجی فویل دار 0.6 × 2 × 4 پارسان کابل

۲۳.۰۰۰ تومان
 • استاندارد شرکت مخابرات ایران
 • VDE 0815,ASTMD 4565 – (TCI)
 • ولتاژ کار 200 ولت

کابل زوجی فویل دار 0.6 × 2 × 2 پارسان کابل

۱۲.۰۰۰ تومان
 • استاندارد شرکت مخابرات ایران
 • VDE 0815,ASTMD 4565 – (TCI)
 • ولتاژ کار 200 ولت

کابل برق 2.5 × 3 افشان پارسان کابل

قیمت اصلی ۵۷.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۵.۵۰۰ تومان است.

کابل آنتن کواکسیال صادراتی فویلدار پارسان کابل مدل 4.5C-2V

قیمت اصلی ۲۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹.۵۰۰ تومان است.

سیم برق 2.5 × 2 نایلون پارسان کابل

قیمت اصلی ۳۳.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۲.۰۰۰ تومان است.

سیم برق 1.5 × 2 نایلون پارسان کابل

قیمت اصلی ۲۰.۴۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰.۰۰۰ تومان است.