قلم مو نقاشی رزا سایز 3 اینچی

قیمت اصلی ۷۵.۴۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۰.۶۶۶ تومان است.
 • تعداد: 1
 • ویژگی‌های ابزار نقاشی: دسته پلاستیکی
 • سایز 3 اینچ
 • طول مو 70 میلی متر

قلم مو نقاشی رزا سایز 4 اینچی

قیمت اصلی ۱۰۴.۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۰.۲۹۱ تومان است.
 • تعداد: 1
 • ویژگی‌های ابزار نقاشی: دسته پلاستیکی
 • سایز 4 اینچ
 • طول مو 76 میلی متر

قلم مو نقاشی رزا سایز 2.5 اینچی

قیمت اصلی ۵۸.۱۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۹.۰۴۳ تومان است.
 • تعداد: 1
 • ویژگی‌های ابزار نقاشی: دسته پلاستیکی
 • سایز 2.5 اینچ
 • طول مو 70 میلی متر

قلم مو نقاشی رزا سایز 2 اینچی

قیمت اصلی ۴۸.۴۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۲.۵۲۵ تومان است.
 • تعداد: 1
 • ویژگی‌های ابزار نقاشی: دسته پلاستیکی
 • سایز 2 اینچ
 • طول مو 70 میلی متر

قلم مو نقاشی رزا سایز 1 اینچی

قیمت اصلی ۲۱.۴۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴.۳۸۰ تومان است.
 • تعداد: 1
 • ویژگی‌های ابزار نقاشی: دسته پلاستیکی
 • سایز 1 اینچ
 • طول مو 57 میلی متر

قلم مو نقاشی رزا سایز 1.5 اینچ

قیمت اصلی ۲۹.۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹.۶۲۲ تومان است.
 • تعداد: 1
 • ویژگی‌های ابزار نقاشی: دسته پلاستیکی
 • سایز 1.5 اینچ
 • طول مو 70 میلی متر

قلم مو نقاشی رزا سایز 0.5 اینچ

قیمت اصلی ۱۹.۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳.۱۷۱ تومان است.
 • تعداد: 1
 • ویژگی‌های ابزار نقاشی: دسته پلاستیکی
 • سایز 0.5 اینچ