کلید دیمر ایران الکتریک مدل ایران سفید شیشه ای

قیمت اصلی ۱۴۶.۵۸۱ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳۶.۰۰۰ تومان است.