نمایش 1–12 از 18 نتیجه

سیم 6 × 1 افشان سیم و کابل مشهد قیمت متری

قیمت اصلی ۴۵.۷۹۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۲.۳۰۵ تومان است.
 • نوع: سیم رشته ای با هادی مسی قابل انعطاف (flexible stranded conductor)
 • استاندارد: 60227 ISIRI(607)06 ,ISIRI (607)02, IEC
 • ولتاژ اسمی: 450/750 & 300/500 ولت
 • مغزی: مس

سیم 4 × 1 افشان سیم و کابل مشهد قیمت متری

قیمت اصلی ۳۰.۸۸۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۸.۵۳۹ تومان است.
 • نوع: سیم رشته ای با هادی مسی قابل انعطاف (flexible stranded conductor)
 • استاندارد: 60227 ISIRI(607)06 ,ISIRI (607)02, IEC
 • ولتاژ اسمی: 450/750 & 300/500 ولت
 • مغزی: مس

سیم 2.5 × 1 افشان سیم و کابل مشهد قیمت متری

قیمت اصلی ۱۸.۷۹۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷.۳۶۷ تومان است.
 • نوع: سیم رشته ای با هادی مسی قابل انعطاف (flexible stranded conductor)
 • استاندارد: 60227 ISIRI(607)06 ,ISIRI (607)02, IEC
 • ولتاژ اسمی: 450/750 & 300/500 ولت
 • مغزی: مس

سیم 1.5 × 1 افشان سیم و کابل مشهد قیمت متری

قیمت اصلی ۱۱.۵۲۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰.۶۴۷ تومان است.
 • نوع: سیم رشته ای با هادی مسی قابل انعطاف (flexible stranded conductor)
 • استاندارد: 60227 ISIRI(607)06 ,ISIRI (607)02, IEC
 • ولتاژ اسمی: 450/750 & 300/500 ولت
 • مغزی: مس

سیم برق افشان بروکس 1 در 6 مغزی مس قیمت متری

قیمت اصلی ۵۶.۸۲۸ تومان بود.قیمت فعلی ۳۸.۱۸۷ تومان است.

سیم برق افشان بروکس 1 در 4 مغزی مس قیمت متری

قیمت اصلی ۳۹.۷۳۲ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶.۷۰۰ تومان است.

سیم برق افشان بروکس 1 در 2.5 مغزی مس قیمت متری

قیمت اصلی ۲۴.۸۵۲ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶.۷۰۰ تومان است.

سیم برق افشان بروکس 1 در 1 مغزی مس قیمت متری

قیمت اصلی ۱۰.۵۶۸ تومان بود.قیمت فعلی ۷.۱۰۲ تومان است.

سیم برق افشان پارسان کابل 1 در 4 مغزی مس قیمت متری

قیمت اصلی ۲۶.۴۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۵.۸۷۲ تومان است.

سیم برق افشان پارسان کابل 1 در 6 مغزی مس قیمت متری

قیمت اصلی ۳۸.۳۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۷.۵۳۴ تومان است.