نمایش 1–12 از 71 نتیجه

کابل افشان 4 × 4 سیم و کابل مشهد قیمت متری

قیمت اصلی ۱۳۸.۱۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۷.۶۴۹ تومان است.

کابل افشان 4 × 3 سیم و کابل مشهد قیمت متری

قیمت اصلی ۱۰۵.۶۴۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۷.۶۰۸ تومان است.

کابل افشان 2.5 × 3 سیم و کابل مشهد قیمت متری

قیمت اصلی ۶۷.۷۳۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۲.۵۸۰ تومان است.

کابل افشان 1.5 × 4 سیم و کابل مشهد قیمت متری

قیمت اصلی ۵۴.۵۲۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۰.۳۶۹ تومان است.

کابل افشان 1.5 × 3 سیم و کابل مشهد قیمت متری

قیمت اصلی ۴۲.۵۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۹.۳۱۲ تومان است.

کابل افشان 2.5 × 2 سیم و کابل مشهد قیمت متری

قیمت اصلی ۶۷.۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۳.۹۹۵ تومان است.

کابل افشان 1 × 2 سیم و کابل مشهد قیمت متری

قیمت اصلی ۲۱.۶۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰.۰۵۵ تومان است.

کابل افشان 1.5 × 2 سیم و کابل مشهد قیمت متری

قیمت اصلی ۳۰.۱۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۷.۷۵۲ تومان است.

کابل افشان 2.5 × 4 سیم و کابل مشهد قیمت متری

قیمت اصلی ۸۶.۳۴۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۹.۷۷۹ تومان است.

کابل افشان10 × 4 سیم و کابل مشهد قیمت متری

قیمت اصلی ۳۳۰.۴۲۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۰۵.۲۸۸ تومان است.

کابل برق 6 × 3 افشان بروکس مغزی مس قیمت متری

قیمت اصلی ۱۹۳.۶۹۴ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳۰.۱۶۳ تومان است.

کابل برق 4 × 3 افشان بروکس مغزی مس قیمت متری

قیمت اصلی ۱۳۵.۶۸۸ تومان بود.قیمت فعلی ۹۱.۱۸۳ تومان است.