در حال نمایش 10 نتیجه

کابل زوجی فویل دار 0.6 × 2 × 10 پارسان کابل

قیمت اصلی ۵۴.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۲.۹۲۰ تومان است.
 • استاندارد شرکت مخابرات ایران
 • VDE 0815,ASTMD 4565 – (TCI)
 • ولتاژ کار 200 ولت

کابل زوجی فویل دار 0.6 × 2 × 6 پارسان کابل

قیمت اصلی ۳۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۹.۴۰۰ تومان است.
 • استاندارد شرکت مخابرات ایران
 • VDE 0815,ASTMD 4565 – (TCI)
 • ولتاژ کار 200 ولت

کابل زوجی فویل دار 0.6 × 2 × 4 پارسان کابل

قیمت اصلی ۲۳.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۲.۵۴۰ تومان است.
 • استاندارد شرکت مخابرات ایران
 • VDE 0815,ASTMD 4565 – (TCI)
 • ولتاژ کار 200 ولت

کابل زوجی فویل دار 0.6 × 2 × 2 پارسان کابل

قیمت اصلی ۱۲.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱.۷۶۰ تومان است.
 • استاندارد شرکت مخابرات ایران
 • VDE 0815,ASTMD 4565 – (TCI)
 • ولتاژ کار 200 ولت

کابل زوجی فویل دار 0.6 × 2 × 6 سیم و کابل مشهد قیمت متری

قیمت اصلی ۳۹.۵۳۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۶.۵۳۰ تومان است.
 • استاندارد شرکت مخابرات ایران
 • VDE 0815,ASTMD 4565 – (TCI)
 • ولتاژ کار 200 ولت

کابل زوجی فویل دار 0.6 × 2 × 10 سیم و کابل مشهد قیمت متری

قیمت اصلی ۶۱.۱۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۶.۳۸۵ تومان است.
 • استاندارد شرکت مخابرات ایران
 • VDE 0815,ASTMD 4565 – (TCI)
 • ولتاژ کار 200 ولت

کابل زوجی فویلدار 0.6 × 2 × 6 بروکس مغزی CCA قیمت متری

قیمت اصلی ۲۱.۵۹۴ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴.۵۱۱ تومان است.

کابل زوجی فویلدار 0.6 × 2 × 4 بروکس مغزی CCA قیمت متری

قیمت اصلی ۱۲.۱۷۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸.۱۷۸ تومان است.

کابل زوجی فویلدار 0.6 × 2 × 4 بروکس مغزی مس قیمت متری

قیمت اصلی ۲۹.۳۷۵ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹.۷۴۰ تومان است.

کابل زوجی 0.6 × 2 × 2 بروکس مغزی CCA قیمت متری

قیمت اصلی ۶.۶۴۵ تومان بود.قیمت فعلی ۴.۴۶۶ تومان است.