محافظ یخچال و فریزر فردان الکتریک مدل ارت دار سرامیک 2.7 متری

قیمت اصلی ۳۹۲.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۴۲.۰۰۰ تومان است.
 • محفظه: محافظ داخلی
 • طول سیم : 2.7 متر
 • ارتدار
 • 2 خانه
 • سرامیک

محافظ یخچال و فریزر فردان الکتریک مدل ارت دار سرامیک 1.8 متری

قیمت اصلی ۳۴۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۹۶.۰۰۰ تومان است.
 • محفظه: محافظ داخلی
 • طول سیم : 1.8 متر
 • ارتدار
 • 2 خانه
 • سرامیک

محافظ یخچال و فریزر فردان الکتریک مدل ارت دار 2.7 متری

قیمت اصلی ۳۷۱.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۲۳.۰۰۰ تومان است.
 • محفظه: محافظ داخلی
 • طول سیم : 1.8 متر
 • ارتدار
 • 2 خانه
 • پلی آمید

محافظ یخچال و فریزر فردان الکتریک مدل ارت دار 1.8 متری

قیمت اصلی ۲۸۳.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۷.۰۰۰ تومان است.

محافظ 4 خانه یخچال و فریزر فردان الکتریک طول سیم 3 متر

قیمت اصلی ۴۶۶.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰۶.۰۰۰ تومان است.
 • تعداد فاز: تک فاز
 • طول سیم: 3 متر
 • چهارخانه
 • ارتدار
 • مناسب یخچال و فریزر

محافظ 4 خانه یخچال و فریزر فردان الکتریک طول سیم 1.8 متر

قیمت اصلی ۴۱۳.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۶۰.۰۰۰ تومان است.
 • تعداد فاز: تک فاز
 • طول سیم: 1.8 متر
 • چهارخانه
 • ارتدار
 • مناسب یخچال و فریزر

محافظ 2 خانه الکتریکی فردان الکتریک طول سیم 2.7 متر

قیمت اصلی ۳۲۱.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۸۰.۰۰۰ تومان است.

محافظ 4 خانه الکتریکی فردان الکتریک طول سیم 3 متر

قیمت اصلی ۴۶۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰۱.۰۰۰ تومان است.
 • تعداد فاز: تک فاز
 • طول سیم: 3 متر
 • چهارخانه

محافظ 2 خانه الکتریکی فردان الکتریک طول سیم 1.8 متر

قیمت اصلی ۲۸۳.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۷.۰۰۰ تومان است.

محافظ 4 خانه الکتریکی فردان الکتریک طول سیم 1.8 متر

قیمت اصلی ۴۱۱.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۵۸.۰۰۰ تومان است.

محافظ الکترونیک 6 خانه فردان الکتریک طول سیم 4.5 متر

قیمت اصلی ۵۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۳۵.۰۰۰ تومان است.
 • مناسب سیستم های صوتی - تصویری
 • مناسب کامپیوتر
 • بدون ارت
 • 4.5 متر سیم
 • 6 خانه

محافظ الکترونیک 6 خانه بدون ارت فردان الکتریک طول سیم 2.7 متر

قیمت اصلی ۴۳۶.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۸۰.۰۰۰ تومان است.
 • مناسب سیستم های صوتی - تصویری
 • مناسب کامپیوتر
 • بدون ارت
 • 2.7 متر سیم
 • 6 خانه